Meer boeken, betere lezers

Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Zo blijkt uit Nederlands onderzoek. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Thijs Nielen (universiteit Leiden) vergeleek  een groep scholen die meedoet aan het programma de Bibliotheek op school met scholen die niet meedoen. Het belangrijkste verschil is dat scholen die meedoen aan het programma (met behulp van Bibliotheekondersteuning) meer boeken aanbieden (gemiddeld twee per leerling extra of wel 450 per school extra) en meer aandacht besteden aan hun collectie.

De Bibliotheek op school is onderdeel van Kunst van Lezen, dat als onderdeel van Tel mee met Taal, de aanpak waarin drie ministeries de krachten bundelen om laaggeletterdheid tegen te gaan, de komende jaren een vervolg krijgt. Inmiddels doen zo’n 2.500 basisscholen in Nederland mee. Het project bereikt daarmee ruim een derde van alle basisschoolleerlingen: 555.000 van de 1.457.000.

Uit Nielens onderzoek blijkt dat onder invloed van de Bibliotheek op school Cito-scores op begrijpend lezen sterk vooruit gaan. Het verschil tussen leerlingen van scholen met en zonder de Bibliotheek op school was meer dan een halve standaarddeviatie. Dit effect komt tot stand doordat de leerlingen op de Bibliotheek op school-scholen meer lezen. Nielen wijst ook op de noodzaak van meer begeleiding van jonge lezers. Goed leren lezen in de eerste drie leerjaren is geen voldoende voorwaarde om een goede lezer te blijven. Als in de bovenbouw van de basisschool en in het middelbaar onderwijs de ondersteuning wegvalt, verliezen sommigen interesse, motivatie en vervolgens ook leesvaardigheid. Zij kunnen zelfs angst voor lezen of ‘leesweerstand’ ontwikkelen. Blijvende ondersteuning is daarom geboden.

In de nabije toekomst, zo is de verwachting, komen grote collecties boeken digitaal beschikbaar voor scholen. Het e-boekenportaal van Bibliotheek.nl is daarvan een voorbeeld. Dat biedt nieuwe ondersteuningsmogelijkheden. Voor een deel van de kinderen kan een tutor in digitale boeken helpen bij het lezen.

(Bron; Stichting Lezen NL)

Samen lezen in oostende

Maandag 15 februari 2016, 14u – begeleidster Carine Maeckelberghe  start zo dadelijk haar 3de reeks van vijf Samenleessessies in bibliotheek Kris Lambert.  Er liggen 13 exemplaren van “Samen sterke verhalen vertellen” klaar; de bladwijzer bij pagina 333. Er werden ook 13 kopieën van het bijhorende gedicht gemaakt. De ervaring leert dat poëzie moet rijpen, gekauwd en herkauwd moet worden.

De inschrijvingen liepen vlot binnen. Een paar nieuwe gezichten maar ook Hilde, Sonja, Mieke, Monik, Guido, … Zij zijn het er unaniem over eens: “Samen lezen: dat smaakt naar meer!”. Luisteren naar een verhaal  vinden zij op zich al een heel aangename en rustgevende ervaring, maar het unieke concept van Samenlezen maakt dat er zich telkens een nieuwe wereld openvouwt vol interessante gedachten en nieuwe standpunten.

Ondertussen werd vorige week de tweede reeks Samenleessessies voor anderstaligen afgerond. De groep – begeleid door Dirk Verstraete –  was kleiner en varieerde, soms waren er 3 deelnemers, een andere keer 7.  Het kiezen van teksten was niet evident, de basiswoordenschat van de samenlezers varieerde soms sterk. Heel fijn was dat verschillende groepsleden bereid waren om een stuk hardop voor te lezen. Voor Lili, Estelle, Cecile, Anastasia en Rejane waren de Samenleessessies veel meer dan een oefensessie Nederlands. De diverse achtergrond van deelnemers zorgde voor boeiende gesprekken, of het nu over grootmoeders, geschenken, een eerste lief of een gevangeniskamp en geheimen bewaren ging.

Het concept van Samenleesgroepen zit alvast stevig gebeiteld binnen de werking van de bibliotheek. Begeleidster Mia Kluysse zorgt voor de coördinatie, fungeert als back-up en begeleidt occasionele Samenleessessies binnen- en buitenshuis. Ook Dirk verkent binnenkort nieuwe terreinen buiten de muren van de bibliotheek.  Het dagcentrum De Take (dat steun biedt aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en hun gezinnen) wil tijdens het inloopmoment op maandagmiddag het concept van een samenleesgroep uittesten.

14u15: de samenlezers komen toe.  Het wordt genieten met “Het mooiste boek van de wereld” van Eric-Emmanuel Schmitt en “Spreken” van Elvis Peeters.