Word Vennoot

Wat is een coöperant?

Achtergrond voor slide 2 op de voorpagina

Een coöperant is letterlijk iemand die ‘meewerkt’. Je hebt sympathie voor de ambities van Het Lezerscollectief en je wilt meedenken over de (bestuurlijke) realisatie zonder de dagelijkse beslommeringen. Als coöperant doe je dat door één aandeel (of een veelvoud daarvan) aan te schaffen. Je wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Elke coöperant heeft één stem, los van het feit of hij over meer aandelen beschikt. 

Waarom zou ik coöperant worden?

Omdat je enthousiast bent over Het Lezerscollectief en graag je schouders zet onder een maatschappelijk relevant project dat wordt gerealiseerd vanuit een zeer open bestuursvorm.

Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Het Lezerscollectief reikt nooit dividend uit. Onze aandeelhouders kiezen dus resoluut voor een maximale maatschappelijke winst. Omdat het aandeel ‘voor het leven’ is durven we hopen dat je voor een A-aandeel kiest: een aandeel dat je nooitwenst terug te verkopen. Maar wie meer aandelen wil kopen, of voorzichtiger wil zijn of wie zijn geld mogelijk later in een andere doel wil investeren, voorzien we ook een B-aandeel. Dat aandeel kan je terug verkopen. In onze statuten lees je onze reglementering daaromtrent.

Krijg je iets (anders) terug als coöperant?

Naast  

  • informatie via nieuwsbrieven
  • perspectief op een maatschappelijk engagement
  • inspraak in de werking van de coöperatie

biedt Het Lezerscollectief ook mogelijke voordelen aan. 

Zijn er verplichtingen voor de coöperanten?

Neen. Tenzij: op jouw beurt andere mensen overtuigen van dit zinvolle initiatief.

Wat is een cvba? En een cvso?

Het Lezerscollectief is een cvba. CVBA staat voor Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Dit is de ideale rechtsvorm om een grote groep mensen te betrekken binnen een beperkte aansprakelijkheid. Bovendien  kunnen nieuwe vennoten voortdurend aansluiten, zonder dat daarvoor een procedure bij de notaris moet worden opgestart. Door deze eenvoudige ‘kapitaalsverhogingen’ is ook de drempel klein om aan te sluiten en te participeren.

Het Lezerscollectief is een cvba met sociaal oogmerk. Deze CVBA-SO of erkende CVSO staat voor erkende Coöperatieve Vennootschap met Sociaal Oogmerk. Dit oogmerk is duidelijk omschreven in onze statuten.

Wie controleert Het Lezerscollectief cvba?

Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering de jaarrekening van het afgelopen jaar (die opgesteld wordt door een onafhankelijke bedrijfsrevisor) en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd. 

Kan Het Lezerscollectief cvba failliet gaan?

Zoals elke bedrijf kan ook Het Lezerscollectief failliet gaan als de schulden te groot zijn. Eigenlijk is daar weinig gevaar voor, omdat Het Lezerscollectief nooit zelf volledig financiert. Samenwerking met partners maakt ook ons financieel minder kwetsbaar.