Word Leesbegeleider

Wat is een leesbegeleider?

Als je als leesbegeleider bij Het Lezerscollectief aansluit, kies je voor een degelijke opleiding, supervisie en intervisie. Zelfstandig werken binnen je leesgroep, maar toch verbonden met een groter geheel. Dat kan als vrijwilliger, buiten je eigen werkcontext, of binnen je betaalde werktijd.

Elke leesbegeleider engageert zich om na een basisopleiding een leesgroep te starten en nadien via verdere opleiding zijn begeleiding te verfijnen.

Door je aan te sluiten bij Het Lezerscollectief kom je in een ploeg terecht van mensen die bovendien graag hun eigen lezen wakker houden, vertellen over hun ervaringen. Samen met hen en vanuit de visie, missie en kernwaarden van het collectief ontketenen we samen een leesrevolutie


Wat doet Het Lezerscollectief ?      

Het lezerscollectief biedt jou heel wat.
Wie zelf een ‘zorgende rol ‘ opneemt, wordt ook zelf graag goed verzorgd. Naast een kwaliteitsvolle opleiding, leer je andere leesbegeleiders kennen, deel je je engagement met anderen en groei je verder in je eigen begeleidingsstijl.
Bovendien zorgen we, in afstemming met de internationale werking van The Reader Organisation, voor: 

 • een netwerk van contacten met de verschillende sectoren (welzijn, gezondheid, onderwijs, justitie, cultuur…)
 • een boek met verzamelde teksten voor jezelf én voor elke lezer van je groep: een mooi basisinstrument om mee te starten 
 • opvolging van je praktijkervaring, samen zoeken naar een geschikte organisatie of instelling en bemiddeling indien nodig
 • zoektocht naar middelen voor vorming en onderzoek, zodat je leesbegeleiding steeds verder kan ontwikkelen
 • een handige website met exclusieve login voor eigen agenda en het delen van nieuwe teksten (in afstemming met de uitgevers)
 • communicatie over andere leesgroepen
 • leuke literaire activiteiten met anderen
 • een netwerk waar je echt bijhoort en een passie deelt met anderen.

Wat kost die aansluiting?    

Een traject voor een leesbegeleider kost 1200 euro. Dat bedrag wordt niet door jou betaald. We zoeken hiervoor sponsoring of ondersteuning. Dat kan de instelling of koepel zijn waarbinnen je als vrijwilliger gaat werken, maar niet noodzakelijk. We gaan op zoek naar fondsen voor sectoren waar die middelen niet zomaar voorhanden zijn. Als leesbegeleider mag dat niet je ‘zorg’ zijn. Jouw aanmelding als geëngageerde vrijwilliger of werknemer is ruim voldoende!


Wat vragen we van een leesbegeleider?    

1200 euro per jaar is niet niks. Daarom vragen we jou om minimaal 20 leesbegeleidingen per jaar te verzorgen. Dat zijn 20 aparte momenten op regelmatige basis (elke week, om de veertien dagen, een vastgelegde cyclus met vastgestelde dagen…), liefst met éénzelfde groep van maximaal 12 deelnemers. Uiteraard bevelen we meer ontmoetingen aan: wie meer samen leest, ontwikkelt sneller expertise en doorloopt een steviger groepsproces.

Je leesontmoetingen zijn telkens gratis voor je lezers. De organisatie achter je leesplek zorgt voor wat drank en een koekje. Ook deze kosten worden nooit aangerekend aan de gebruiker.


Hoe verloopt de opleiding? 

BASISOPLEIDING:

De basisopleiding bestaat uit:

 • een driedaagse met mogelijkheid tot overnachting.
 • een terugkomdag/intervisie na 3 maanden.
VERDERE VORMING (eigen keuze)

De verdere opleiding stel je zelf samen:

 • intervisiedagen in Affligem of bij lokale partners (gratis)
 • themadagen (detentie, dementie, bijzondere jeugdzorg, onderwijs…) (gratis)
 • studiedagen (als lid van Lezerscollectief tegen korting of met voordeel)
INSPIRATIE

Netwerkdag in juni


Ons vrijwilligersbeleid

Schrijf je in!

  Naam:

  Straat en nr:

  Postcode:

  Gemente:

  Email:

  Telefoon/gsm:


  Organisatie:

  Adress:

  Verantwoordelijke:

  Email:

  Telefoon/gsm:

  Leesplek Adres:

  Frequentie begeleiding (per jaar)

  Verwacht aantal leesontmoetingen (per jaar)

  Ben je verzekerd door de organisatie waarvoor je leest?

  JaNeen

  Indien nee, waarom niet?


  Schrijf je graag eens over je leesplek/ervaring?

  Maak je graag foto’s? (altijd toestemming vragen)


  Reeds gevolgde modules leesbegeleiding:

  Wat je het Lezerscollectief nog graag laat weten