Word Leesbegeleider

Leesbegeleider bij Het Lezerscollectief? Het Lezerscollectief biedt jou heel wat.

Als je contact met ons opneemt, zoeken we een leesplek voor jou en plannen we een geschikte datum voor een opleiding. Na de opleiding start je bij de organisatie met Samen Lezen. 

De opleiding 

Als je als leesbegeleider bij Het Lezerscollectief aansluit, kies je voor een degelijke opleiding van drie dagen door twee begeleiders voor maximaal 12 personen. Na ongeveer drie maanden volgt een terugkomdag. 

Verdere vorming (eigen keuze)

De verdere opleiding stel je zelf samen:

 • intervisiedagen in Affligem of bij lokale partners (gratis)
 • themadagen (detentie, dementie, bijzondere jeugdzorg, onderwijs…) (gratis)
 • studiedagen (als lid van Lezerscollectief tegen korting of met voordeel)

Een lerend netwerk 

Je wordt opgenomen in een lerend netwerk van leesbegeleiders die naast een eigen platform met o.a. een digitale bibliotheek ook ontmoetingen faciliteert: supervisies en intervisies, een themadag op aanvraag en een jaarlijkse netwerkdag in juni. Die ontmoetingen bieden we gratis aan zolang je je als leesbegeleider engageert (en dit ook bij ons registreert). De jaarlijkse studiedag is betalend, maar met voordeel voor de leesbegeleider. 

En er is meer ! 

Wie zelf een ‘zorgende rol’ opneemt, wordt ook zelf goed verzorgd. Naast een kwaliteitsvolle opleiding, leer je andere leesbegeleiders kennen, deel je je engagement met anderen en groei je verder in je eigen begeleidingsstijl.
Bovendien zorgen we, vanuit ons internationaal partnership met The Reader Organisation, voor: 

 • een netwerk van contacten met de verschillende sectoren (welzijn, gezondheid, onderwijs, justitie, cultuur…)
 • een boek met verzamelde teksten voor jezelf én voor elke lezer van je groep: een mooi basisinstrument om mee te starten 
 • opvolging van je praktijkervaring, samen zoeken naar een geschikte organisatie of instelling en bemiddeling indien nodig
 • zoektocht naar middelen voor vorming en onderzoek, zodat je leesbegeleiding steeds verder kan ontwikkelen
 • interne en externe kwaliteitszorg
 • een handige website met exclusieve login voor eigen agenda en het delen van nieuwe teksten (in afstemming met de uitgevers)
 • communicatie over andere leesgroepen
 • leuke literaire activiteiten met anderen
 • een netwerk waar je echt bijhoort en een passie deelt met anderen.

Wat kost een aansluiting?    

Een traject voor een leesbegeleider kost 1200 euro. Dat bedrag wordt niet door jou betaald. We zoeken hiervoor sponsoring of ondersteuning. Dat kan de instelling of koepel zijn waarbinnen je als vrijwilliger gaat werken, maar niet noodzakelijk. We gaan op zoek naar fondsen voor sectoren waar die middelen niet zomaar voorhanden zijn. Als leesbegeleider is dat nooit jouw ‘zorg’. Je betrokkenheid als geëngageerde vrijwilliger of werknemer is meer dan voldoende!

Wat vragen we van een leesbegeleider?    

1200 euro is niet niks. Daarom engageert elke leesbegeleider zich om na een basisopleiding een leesgroep te starten en krijgt nadien de kans via verdere opleiding zijn begeleiding te verfijnen, ook nieuwe toepassingen te leren kennen. Je werkt zelfstandig binnen je leesgroep, maar je blijft toch verbonden met een groter geheel. 

We vragen van  jou om minimaal 20 leesbegeleidingen te verzorgen. Dat zijn 20 aparte momenten op regelmatige basis (elke week, om de veertien dagen, een vastgelegde cyclus met vastgestelde dagen…), liefst met éénzelfde groep van maximaal 12 deelnemers. Uiteraard bevelen we meer ontmoetingen aan: wie meer samen leest, ontwikkelt sneller expertise en doorloopt een steviger groepsproces.

Je leesontmoetingen zijn telkens gratis voor je lezers. De organisatie achter je leesplek zorgt voor wat drank en een koekje. Ook deze kosten worden nooit aangerekend aan de gebruiker.

Leesbegeleiders kunnen hun engagement opnemen als vrijwilliger, buiten je eigen werkcontext, of binnen je betaalde werktijd. Door aan te sluiten bij Het Lezerscollectief kom je in een ploeg terecht van mensen die bovendien graag hun eigen lezen wakker houden, vertellen over hun ervaringen. Samen met hen dragen we de visie, missie en kernwaarden van het collectief uit. Lees hier meer.

Na dit engagement kies je zelf of je je termijn verlengt. De grote meerderheid van onze leesbegeleiders kiest ervoor om nog verder te blijven lezen.

Ons vrijwilligersbeleid

Interesse?

Laat het ons weten: info@lezerscollectief.be