PILOOTPROJECTEN IN ANTWERPSE EN GENTSE SCHOLEN IN SAMENWERKING MET CERA

Samen met SamenLezen Antwerpen, Onderwijscentrum Gent en de coöperatie Cera werken we in 2017- 2018 in tien scholen een samen-leesproject uit. We richten ons daarbij op kinderen en jongeren die niet zo gemakkelijk de weg naar sterke verhalen vinden. Binnen de schoolse tijd of via naschoolse activiteiten maken zij kennis met samen lezen als manier om van verhalen en poëzie te leren houden, aandacht te ervaren voor het eigen verhaal en dat van de ander. Het volgende schooljaar (2018-2019) willen we de kans bieden voor andere steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel om van die ervaring te leren en zelf mee in zee te stappen vanuit één van de hopelijk inspirerende samenwerkingsmodellen…

In de volgende nieuwsbrieven houden we je verder op de hoogte van deze samenwerking.


Comments

3 responses to “PILOOTPROJECTEN IN ANTWERPSE EN GENTSE SCHOLEN IN SAMENWERKING MET CERA”

  1. Brie De Veirman avatar
    Brie De Veirman

    Ik ben wijkverantwoordelijke onderwijs in de wijk Europark Linkeroever
    dit is een wijk met 24 hoogbouw woonblokken / 100% sociale woningen/ 6400 bewoners / 1800 kids op nog geen km2 / 1 op 2 geboren in kansarmoede (cijfers k&g) 94 nationaliteiten/ 65% vervangingsinkomens /74 % indicator leerlingen / 26,1 schoolse vertraging enz….

    5 enthousiaste basisscholen die inzetten op lezen en leesplezier bij kinderen opbouwen. Enkele scholen werken met een serieus uitgewerkt leesbeleid ( bv : LIST). Sinds 2 jaar bestaat er een netoverschrijdende scholenoverleg waar de scholen samenwerking en kennis delen. Graag had ik met jullie kennis gemaakt om te ontdekken wat het lezerscollectief voor ons kan betekenen . (of wij voor het lezerscollectief 🙂 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *