Leesbegeleiders op Het Schoolvak Nederlands

“HSN of de Conferentie Onderwijs Nederlands is een jaarlijkse conferentie voor al wie begaan is met Nederlands. Alle leeromgevingen waarin Nederlands geleerd wordt: van basisonderwijs tot en met de hogeschool en universiteit, komen aan bod. Afwisselend vindt de conferentie plaats in Nederland en Vlaanderen. De organisatie ligt in handen van Stichting HSN in samenwerking met de Nederlandse Taalunie. Dit jaar is de Fontys hogeschool te Tilburg op 13 en 14 november 2015 gastheer. Conferentie Onderwijs Nederlands is een conferentie met parallelle programmakolommen: er vinden tien tot twaalf presentaties tegelijk plaats. Deelnemers kiezen ter plekke welke presentaties ze willen bijwonen. Bovendien is er op beide dagen een informatiebeurs van Vlaamse en Nederlandse (educatieve) uitgevers en vakverenigingen die hun publicaties voorstellen. Binnen de stroom lerarenopleiding basisonderwijs (Lopon²) verzorgen Silvie Van Oosthuyze en Hilde Van den Bossche op zaterdag 14 november een dubbele sessie “Samen sterke verhalen lezen” (11.00 uur – 11.50 uur eerste deel, 11.50 uur koffiepauze met iets eetbaars, 12.20 uur – 13.10 uur vervolg).

Na een inhoudelijke inleiding over The Reader Organisation en Het Lezerscollectief splitsen Silvie en Hilde de deelnemers op in twee groepen zodat ze in kleine groep aan den lijve kunnen ervaren wat samen lezen inhoudt en hoe verrijkend het kan zijn. Daarna denkt iedereen samen na over de meerwaarde van dit samen lezen en bespreken ze manieren om ermee aan de slag te gaan in het onderwijs.

Silvie werkt vanuit haar ervaring in de Odisee lerarenopleiding secundair onderwijs te Brussel, Hilde werkt vanuit haar ervaring in de Odisee lerarenopleiding basisonderwijs te Sint-Niklaas. In het programmaboek van de conferentie leveren Silvie en Hilde een bijdrage over hun werkwinkel.

Meer informatie: Stichting HSN

hsnconferentie@yahoo.com


Comments

0 responses to “Leesbegeleiders op Het Schoolvak Nederlands”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *